Dijital Algı Yönetimi

Algı yönetimi kısaca insanlara, belli bir durumu, olayı, ürünü benimsetme; belli bir düşünce ve doğrultuda yönlendirme olarak adlandırabilir. Fakat algı yönetimi de dijitalleşen çağ ile kendi içerisinde yepyeni boyutlar kazandı. Kitlelere ulaşmanın büyük hız kazandığı böyle bir dönemde ise dijital varlıkların nasıl kullanılacağı kişileri ve markaları da elbette çok yakından ilgilendiriyor.

Aynı anda milyonlarca insana ulaşma potansiyelini sunan dijital mecra algı yönetimi yapmak ve marka imajınızı oluşturmak için oldukça önemli bir alandır. Ve algı yönetimini pazarlama konusunda üstlenen algı tabi ki reklamdır. Kişilere ihtiyaçlarını hatırlatmak, geçmiş deneyimlerini anımsatmak, yeni öneri ve seçenekler sunmak algı yönetimine hizmet eden aşamalardır.

Algı yönetiminde genellikle “ne istiyorsun?” sorusu sorulmaz. Farklı seçenekler sunulur ve seçim yapılması istenir, böylece algı yönetimi sürecine girilmiş olur. Bu durumu kısaca Steve Jobs’un “İnsanlar çoğunlukla siz onlara gösterene kadar ne istediklerini bilmiyorlar” sözü ile özetleyebiliriz.

Algı yönetimi basamakları

Hedef kitleyi doğru belirleme ve tanıma: Hedef kitlenin ne istediğini ve hangi durumlarda ne tür tepkiler verebileceğini analiz etmelisiniz. Bunu için geçmiş verilerinize bakabilirsiniz. Yoksa algı yönetimi planlarınız ters tepebilir.

Doğru mesajın iletildiğinden emin olunmalı: Rekabet edilen pazarın büyüklüğünü unutmamalı ve markanın diğer markalardan kolayca ayırt edilebilir olmasına dikkat edilmelidir.

Güven & duygusal bağ konusuna dikkat edilmeli: Görsel ve işitsel olarak kullanılan simgelerin güven veren unsurlar olduğuna dikkat edilmeli. Bunu yanı sıra hedef kitlede yansıtılmak istenen duyguyu vurgulayan içeriklere yer verilmelidir.

Tekrarı kontrol altında tutmaya özen gösterilmeli: Fazla tekrar hedef kitle üzerinde bıkkınlık yaratabilir. Dengeli ve planlı bir tekrar süreci ile sağlıklı bir algı yönetimi planlanmalıdır.

Son Söz

Algı yönetimi hata götürmez bir süreçtir. Yanlışlıkla attığınız bir adım markanıza ya da marka hedefinize zarar verebilir ya da geriye çekebilir. Dijital alanda bu sürecin çok daha hızlı ilerlediğini göz önüne alırsak “algı yönetimi” sürecinde bir profesyonelden yani dijital alanda uzman olan bir ajans ya da kişiden destek alabilirsiniz.

Dijital Algı Yönetimi

Algı yönetimi kısaca insanlara, belli bir durumu, olayı, ürünü benimsetme; belli bir düşünce ve doğrultuda yönlendirme olarak adlandırabilir. Fakat algı yönetimi de dijitalleşen çağ ile kendi içerisinde yepyeni boyutlar kazandı. Kitlelere ulaşmanın büyük hız kazandığı böyle bir dönemde ise dijital varlıkların nasıl kullanılacağı kişileri ve markaları da elbette çok yakından ilgilendiriyor.

Aynı anda milyonlarca insana ulaşma potansiyelini sunan dijital mecra algı yönetimi yapmak ve marka imajınızı oluşturmak için oldukça önemli bir alandır. Ve algı yönetimini pazarlama konusunda üstlenen algı tabi ki reklamdır. Kişilere ihtiyaçlarını hatırlatmak, geçmiş deneyimlerini anımsatmak, yeni öneri ve seçenekler sunmak algı yönetimine hizmet eden aşamalardır.

Algı yönetiminde genellikle “ne istiyorsun?” sorusu sorulmaz. Farklı seçenekler sunulur ve seçim yapılması istenir, böylece algı yönetimi sürecine girilmiş olur. Bu durumu kısaca Steve Jobs’un “İnsanlar çoğunlukla siz onlara gösterene kadar ne istediklerini bilmiyorlar” sözü ile özetleyebiliriz.

Algı yönetimi basamakları

Hedef kitleyi doğru belirleme ve tanıma: Hedef kitlenin ne istediğini ve hangi durumlarda ne tür tepkiler verebileceğini analiz etmelisiniz. Bunu için geçmiş verilerinize bakabilirsiniz. Yoksa algı yönetimi planlarınız ters tepebilir.

Doğru mesajın iletildiğinden emin olunmalı: Rekabet edilen pazarın büyüklüğünü unutmamalı ve markanın diğer markalardan kolayca ayırt edilebilir olmasına dikkat edilmelidir.

Güven & duygusal bağ konusuna dikkat edilmeli: Görsel ve işitsel olarak kullanılan simgelerin güven veren unsurlar olduğuna dikkat edilmeli. Bunu yanı sıra hedef kitlede yansıtılmak istenen duyguyu vurgulayan içeriklere yer verilmelidir.

Tekrarı kontrol altında tutmaya özen gösterilmeli: Fazla tekrar hedef kitle üzerinde bıkkınlık yaratabilir. Dengeli ve planlı bir tekrar süreci ile sağlıklı bir algı yönetimi planlanmalıdır.

Son Söz

Algı yönetimi hata götürmez bir süreçtir. Yanlışlıkla attığınız bir adım markanıza ya da marka hedefinize zarar verebilir ya da geriye çekebilir. Dijital alanda bu sürecin çok daha hızlı ilerlediğini göz önüne alırsak “algı yönetimi” sürecinde bir profesyonelden yani dijital alanda uzman olan bir ajans ya da kişiden destek alabilirsiniz.

Okunması Gereken Blog Yazılarımız

dijital dünyayı

#keşfet

Geleneksel reklamların içinde bulunan aynı zamanda dijital çağda yetişen bir ekip olarak markalarınızın her iki alanda da ihtiyaçlarını karşılayan teknoloji ajansıyız.